sl_2    Veri Toplama & İzleme
Üretim süreçlerinde, proses verilerinin kayıt altında tutulması ve geçmişe dönük raporlama yapılabilmesi kalite açısından büyük önem taşımaktadır. Veri toplama sistemi sayesinde, üretim sahası içerisinde basınç, sıcaklık, akış, debi, bulanıklık, çözünmüş oksijen gibi analog verilerin yanı sıra dijital girişler, kapının açık kalma süresi, üretim adedi gibi dijital veriler zaman bazlı ve/veya olay bazlı olarak kayıt altına alınabilmekteyiz. Geliştirdiğimiz raporlama uygulamaları ile anlık yada geçmişe dönük raporlama yapabilmekteyiz.

Zaman bazlı veri toplama sisteminde, kayıt altına alınacak veriyi (proses değişkenini),  bir grup başlığı altında yada tek başına, belirlenen zaman aralıklarında veritabanına kaydedilebilmektedir. Bazı özel durumlar için, verinin veritabanına kayıt edilme sıklığı/zamanı ile kaydedilen verinin okuma sıklığı/zamanı farklılık gösterebilmektedir, bu gibi durumlar için yapılandırma yapılmaktadır. Örneğin; gerçek zamanlı bir verinin uygulama ekranında (ya da operatör panelinde) 200 milisaniyede bir güncellenmesi istenirken, aynı verinin 5 saniyede bir veritabanına kayıtlanması planlanabilir. Gruplama örneği olarak da, işletmedeki bir cihazda bulunan sensörlerin tiplerine göre (“Sıcaklık Sensörleri”  gibi) yada cihazların bulundukları bölgeye göre (“Boyahane Bölgesi” gibi) gruplayarak, bu gruplar için kayıt zamanı belirlenebilir ve grup içerisindeki tüm kanallar belirlenen zamanda kayıt altına alınabilmektedir.

Veri toplama için geliştirdiğimiz genişletilebilir yapısı sayesinde giriş sayısı artırılabilen ve TCP/IP haberleşme protokolü kullanan SmPLC ile  tüm verilerinizi kayıt altına alıyoruz. Bir sunucu ile gerçek zamanlı bir veri toplama sistemi oluşturuyoruz. Sunucu bilgisayarda oluşturulan Microsoft.Net tabanlı arayüz kullanılarak, toplanan verilere göre tesisin üretim analizi ve verimi anlık olarak izlenebilir. Bu sistem sayesinde ayrıca, tesise ait tüm üretim parametreleri anlık olarak kaydedilebilmekte, kaydedilen parametreler ilgili mercilerle paylaşılabilmekte ve üretim problemi yaşanan makinelere anında müdahale edilebilmektedir.

  • Üretim hattı verimini ölçer ve raporlar.
  • Makinelerin üretim ve tüketim değerleri ölçer ve raporlar
  • Genişletilebilir yapısı sayesinde esnek kullanım.
  • Kullanım sahasına uygun ürün tasarımı.
  • Basit kullanım, hızlı ve hatasız çalışma.


sl_2   Galeri

Procon Mühendislik & Otomasyon