sl_2    İklimlendirme Sistemi Otomasyonu 
  Mekanların ısıtılması, soğutulması ve havalandırılmasını düzenleyip kontrol eden sistemlere HVAC denir. HVAC, İngilizce: Heating (ısıtma), Ventilating (havalandırma) ve Air Conditioning (iklimlendirme) kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş kısaltmadır. Yaşam alanların değişen oda şartları ve dış hava koşullarında sürekli istenilen koşullarda tutulması HVAC otomasyonun temel amacıdır. HVAC otomasyonunda sıcaklık ve basınç değerlerini otomatik kumanda ile ihtiyaca göre ayarlamak, kullanılmayan ortamları ısıtma ve soğutma düzenine sokarak konfor şartlarını sağlamak amaçlanmaktadır.

İklimlendirme sistemi otomasyonu, hava, su buhar veya çeşitli akışları çoğu kez otomatik kontrol eden valfler tarafından ayarlanır. Hava akışını düzenleyen ve kontrol altında tutan ise damperlerdir. HVAC Otomasyonu, valf ve damperleri otomatik olarak kumanda edilmesini sağlamaktadır. HVAC sistemleri önemli ölçüde enerji tüketen sistemler olup yaşam alanlarının (Residance, Konut, AVM, sanayi tesisleri, eğlence yerleri… vb.) özellikleri (istenilen iç hava kalitesi ve termal kalite, aydınlanma ve diğer ekipmanlardan oluşan ortam ısısı ve yapının karakteristiği ve yeri) dikkat edilerek yapılan HVAC otomasyonları önemli ölçüde enerji tasarrufu yapılmasına imkan verir.

HVAC sistemlerinin otomasyonu enerji verimliliğine olan katkısıyla birlikte ve daha da önemli olan bir başka faydası ise ortam havasından insan sağlığını tehdit eden zararlı organizmaların temizlemesidir. Ortam havalandırılmasını iyi düzenleyen ve istenilen değerlerde tutan sistemler, küf ve bakteri gibi zararlı organizmaları yaşanılan ortamdan uzak tutar. HVAC sistemlerinde tüketilen enerji binanın özelliklerine ve kullanım amaçlarına bağlı olarak toplam enerjideki oranı %15 ile %60 arasında değişmektedir. Enerji tüketiminin böylesine büyük olduğu sistemlerde verimli enerji kullanılması ve boşa giden enerjinin en aza indirilmesi de büyük önem arz eder. HVAC sistemlerinde enerji tasarrufu istenilen konfor seviyesinden ödün verilmeden sağlanabilir. HVAC sistemlerinde yapılacak iyileştirmeler, uygulamanın yapıldığı binanın özelliklerine göre farklılık göstermekle birlikte iyi bir HVAC otomasyonu ile işletim maliyetlerinde %40’a varan iyileşme sağlanabilir

  • DDC,MCC Pano ve İmalatı
  • DDC,MCC ve Saha Uç Bağlantıları
  • PLC (Programmable Logic Control), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Yazılımı
  • Sistemlerin geçmişe ait Alarm, Raporlama ve Trendlerinin (Esnek Zaman Periyodu) İzlenebilmesi
  • Sıcaklık (Üfleme ve Mahala Göre) Kontrolü ve İzlenmesi
  • Nem Alma ve Nemlendirme Kontrolü ve İzlenmesi
  • Mahal Basınçlandırma(Pozitif,Negatif,Nötr) Kontrolü ve İzlenmesi
  • Havalandırma Gruplarının(Klima Santrali, Egzost Fanlar, Basınçlandırma Fanları) Kontrolü ve İzlenmesi


sl_2   Galeri

Procon Mühendislik & Otomasyon