sl_2    Su Yumuşatma Sistemi Otomasyonu
Su yumuşatma sistemleri, suda bulunan ve sertliğe neden olan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarını gideren sistemlerdir. Su yumuşatma sistemleri ile sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonları, iyon değiştirme prensibiyle giderilir.

Sistem iki veya daha fazla yumuşatma ünitesinden oluşabilir. Otomasyon kontrol sistemimiz ile donatılan sistem, elektirik veya pnömatik aktuatörlü vanalar gibi kontrol ekipmanlarının tümünü  PLC ünitesiyle kontrol eder. Geçen su miktarına göre volumetrik olarak kontrol edilebilmektedir. Her bir yumuşatma tankı, sırası ile rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince, prosesteki ünitenin doymasını ve prosesi kendine devretmesini bekler. Rejenerasyon işlemleri için proses durmadan günün 24 saati daimi şekilde yumuşak su üretilmiş olur. Bu sayede insan müdahalesine ihtiyaç duymaz.

Debi kontrollü su yumuşatma sistemi;

Geçen su miktarını cihaz üzerinde bulunan bir sayaç vasıtası ile ölçerek daha önceden programlanmış ters yıkama işlemine tabi tutar. Kontrol grubu bir su sayacına bağlıdır. Reçinenin yumuşatabileceği kadar su miktarı kontrol grubuna tanımlanır. Tank içinden belirlenen miktarda su geçtiğinde cihaz rejenerasyona geçmek üzere sinyal alır ve tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonlarından temizlenir.

Zaman kontrollü su yumuşatma sistemi;

Zamansal periyot olarak haftanın istenilen gününde, istenilen saatte herhangi bir müdahale olmaksızın rejenerasyon işlemlerini kendiliğinden gerçekleştirir. Doyuma ulaşan reçine zaman kontrollü olarak tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonlarından temizlenir.

  • İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım
  • Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
  • Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
  • Üstün Nitelikli Mineraller


sl_2   Galeri

Procon Mühendislik & Otomasyon