sl_2    Gıda ve Kimyasal Otomasyon
Kimya sanayi proseslerinde tartım, dozajlama, sıcaklık kontrolü, devir kontrolü, pH kontrolü, dinlendirme, boşaltma ve ambalaj dolum işlemleri gibi esnek çalışma ve hassasiyet gerektiren uygulamalar mevcuttur. Firmamız tarafından kurulan sistemlerde reçeteleme sistemiyle değişik çalışma durumlarına uygun sistemler tasarlanır. Ekipmanların izin verdiği en hassas şartlarda çalışması için ekstra çaba harcanmaktadır. Bu sayede sisteminiz kararlı bir yapıya oluşmuş olmakla birlikte güvenlik ile ilgili tehlikeler de minimize edilmiş olur.

Bir çok sektörde dozajlama sistemleri prosesler için önem arzeder, prosesin en iyi şekilde sonuçlanması için istenilen kimyasalları, operatörlerin hatalarına meydan vermeden doğru miktarda, doğru noktaya göndermek amaçlanır. Operatör inisiyatifinden kaynaklanacak hataları tamamen ortadan kaldırmak ve üretimlerde standardı yakalamak için Procon dozajlama sistemleri en iyi çözümdür. Tuz, soda, kimyasal vs dozajlama sistemlerimiz için lütfen bizimle irtibata geçin…

  • Dozaj ve Tartım Sistemi Otomasyonu
  • Tank Seviye İzleme Sistemleri
  • Sıvı Dolum Tesisi Otomasyonu
  • Silo Tesis Otomasyonu
  • Karbon Tesisi Otomasyonu
  • Asit ve Kostik Yıkama Sistemi Otomasyonu
  • Kimyasal Reaksiyon Sistemi Otomasyonu
  • Glikoz Demineralizasyon Tesisi Otomasyonu
  • Kimyasal Proses Otomasyonu


sl_2   Galeri

Procon Mühendislik & Otomasyon