sl_2    Fabrika, Üretim Hattı Scada & Otomasyonu
Müşteri talepleri doğrultusunda Siemens WinCC SCADA, Microsoft C#, .Net gibi programlar kullanarak otomasyon uygulamaları gerçekleştirmekteyiz.

Sistem arızalarının sıklığı ve süreleri, büyük ölçüde sisteme uygun dağıtım otomasyonunun kurulamamasından ve sistemin çalışma karakteristiklerinin her an izlenememesinden kaynaklanmaktadır.Bunun için sistem hakkındaki bilgilerin toplandığı, gözlemlendiği, uzaktan kumanda edildiği, arıza algılamanın yapılabildiği otomasyon sistemlerine gerek duyulmaktadır. Bu bilgilerin operatörlere bir kullanıcı ara birim yazılımı ile sağlanabildiği SCADA sistemleri kullanılmaktadır.

Günümüzde kontrol sistemleri veri tabanlı kontrol ve gözetleme yazılım paketleri içermektedir. Bu sayede sistemde dağıtılmış halde bulunan enstrüman ve kontrol elemanlarından sürekli biriken veriler elde edilerek denetim imkanına sahip olunmaktadır. Bu yapılanma neticesinde de “temiz” bir sistem ortaya çıkmaktadır. Kontrol merkezindeki operatör ekranları vasıtasıyla, tesisin işletimi kontrol edilip otomatik yürütülürken, operatörle de bilgisayarda gerekli kontrol ve kumanda imkanına da sahip olurlar. Sistemin işletilmesinde salt insan çabası yetersiz kalmaktadır. Sistemde meydana gelecek olayların tespit edilmesi klasik yöntemler ile mümkün olamamaktadır. Sistemin daha etkin işletilmesi için, daha güvenilir, daha ekonomik işletme için bilgisayar otomasyonuna gereksinimi vardır. Bunun için sistem kontrol ve izleme yazılımlarımızla müşterilerimizin istekleri doğrultusunda scadalar hazırlanmakyız.

  • Kullanım kolaylığı
  • İletişim kolaylığı
  • Yaygın işletim sistemleri üzerinde koşması
  • Diğer veritabanı uygulamaları ile entegrasyon
  • Yüksek verimlilik
  • Düşük maliyet


sl_2   Galeri

Procon Mühendislik & Otomasyon