sl_2    Kumaş Fikse Otomasyonu


Kurutucu içerisine giren ıslak kumaş önce alt soğuma sınırındaki ısıya ulaşıncaya kadar ısınır. Su oranı artık rutubet değerine düştüğünde kumaş tekrar ısınmaya başlar. kumaş ısısı kurutucu içindeki ortam ısısına yaklaştıkça kumaş ısı artışı yavaşlar. Belirli ısı noktasından sonra (Fikse ısısı olarak adlandırılır) fikse prosesi için gerekli ısıya ulaşılmış olur. Kumaşın geçiş yolunca birçok noktaya monte edilmiş olan infrarared sensörler kumaşa dokunmadan kumaş sıcaklığını okurlar, örneğin 8 Kabinli bir ramda fikse sensörleri 4-5-6 ve 7. kabinlere takılır. Böylece kumaşın fikse sıcaklığına ilk ulaştığı nokta ile kumaş çıkışına kadar ki mesafe PLC programı ile hesaplanarak kumaşın istenen fikse sıcaklığında istenen süre kadar kalması sağlanır. Bu sayede en optimum fikse prosesi , en düşük enerji maliyetleri ile sürekli aynı kalitede yapılmış olur.

  • En kontrol (Enkoder ile stabil en ölçümü)
  • Kabin fanı kontrol (Yüksek verimli invertor ile kabin içi stabil hava sirkulasyonu)
  • Baca nemi kontrol (Bacadan atılan sıcak havanın doymadan atılmasını önlüyoruz)
  • Brülör kontrol (yüksek çözünürlük ile hassa pid kontrol)sl_2   Galeri

Procon Mühendislik & Otomasyon