sl_2    Arıtma Tesisi Otomasyonu 
Atık su arıtma proseslerinde biyolojik ve kimyasal arıtma sistemleri önemli yer tutmaktadır. Kesikli ve sürekli arıtma sistemlerinde aerobik veya anaerobik bakteri yaşamının sürdürülebilmesi, ph düzenlemesi ve debiye bağlı kimyasal dozajının belirlenmesi otomasyon sisteminin kusursuz çalışmasına bağlıdır. Kurmuş olduğumuz otomasyon ve scada sistemleri sayesinde çalışanlar arızaları ve dengesizlikleri anında görerek gerekli müdahaleyi yapabilmekte ayrıca arıza kaydı ve grafik arşivler sayesinde sistemlerinin önceki durumlarını da takip edebilmektedirler. Temizsu ve atıksu arıtma tesisleri otomasyonu kapsamında, tesislerdeki tüm prosesler otomatik ve manuel olarak gerçekleştirilmektedir. Otomasyon sistemi ile arıtma tesisleri bilgisayar üzerinden izlenerek, kumanda edilirken, tesisteki tüm ölçümler raporlanmaktadır. Pompa istasyonlarında kurulan otomasyon sistemleri ise; OG ve AG dağıtım sistemlerini, pompa motorlarını, motorların çektikleri akımları merkez bilgisayardan izlemek ve çeşitli koşullarda AG ve OG ana şalterlere ve pompa motorlarına gerekli manevraları  otomatik olarak sağlayan sistemlerdir. Pompa istasyonu otomasyon sistemlerinde kontrol merkezi ile izlenecek ve kumanda edilecek noktalar genelde birbirine uzak olduğu için  pompa istasyonları ile kontrol merkezi arasındaki irtibat fiber optik hatlar, radyo modemler , telemetri cihazları veya telefon hattı üzerinden haberleşerek sağlanmaktadır. Sistem kontrol ve sinyal toplama kısmı, izleme kısmı ve saha ekipmanları olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır.

 • Atık Su Arıtma Tesisi Otomasyonu
 • Dekantör Tesisi Otomasyonu
 • Blower Tesisi Otomasyonu
 • Belt Pres Otomasyonu
 • Terfi Pompa İstasyonu Otomasyon Sistemi
 • İçme Suyu Arıtma Tesisi
 • Durultucu Tesisi Otomasyonu
 • Filtre Pres Otomasyonu
 • Kum Filtreleri Otomasyon Sistemi
 • Atıksu Arıtma Tesislerinin Merkezi Scada ile İzlenmesi
 • Uzaktan Veri İzleme ve Kontrol Sistemi


sl_2   Galeri

Procon Mühendislik & Otomasyon